Regulamin

 

  1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata ustalonego telefonicznie zadatku na konto.
  2. Doba rozpoczyna się o godz. 14.00, kończy o 10.00 dnia następnego.
  3. W dniu przyjazdu należy dokonać formalności zameldowania, opłacenia opłaty klimatycznej  oraz  uregulowania należności za cały pobyt.
  4. Opóźnienie przyjazdu lub wcześniejszy wyjazd nie zobowiązuje właścicieli do zwrotu wpłaconych należności (pieniędzy).
  5. Obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
  6. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie posesji wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela posesji.
  7. Za zgodą właścicieli domu przyjmowane są zwierzęta domowe tylko z aktualnymi szczepieniami (powinny mieć smycz i kaganiec, nie wolno pozostawiać ich bez opieki)
  8. Właściciele domu nie odpowiadają za rzeczy materialne (np. biżuterię, gotówkę czy samochody) należące do wynajmującego, pozostawione w pokoju lub na terenie posesji.
  9. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z ich winy w czasie pobytu w domu.
  10. W przypadku rażącego naruszenia punktu 5 Regulaminu, właściciele zastrzegają sobie prawo do natychmiastowej interwencji, z powiadomieniem odpowiednich służb włącznie. W takim przypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym i nie przysługuje zwrot opłat za pobyt.